Skip to content

HARAYA Exhibit

Maliksi. Saliksik. Maliksing Salik.

Haraya is a yearly UPCA event held at the end of an academic year to put on view works by the students of the college from all degree levels. The works covers all academic programs from which the works are either part of class requirements, a final project, or thesis.


Palawakin ang imahinasyon. Padaluyin ang sining.

Tingnan ang mga likhang mag-aaral para sa Akademikong Taon 2020-2021. Alamin ang kanilang mga ideya ukol sa mga paksang gaya ng pabahay, parke ng komunidad, espasyong agrikultural at pang-libang sa kalunsuran, atbp.


Pista ng Pagkamalikhain

Samahan kami sa pagdiriwang ng ika-64 taon ng UP Arki!